Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


Hydina mrazená

Celý sortiment mrazenej hydiny si môžete objednať u nášho obchodného zástupcu na tel. čísle +421 948 191 0­31. Dávame Vám do pozornosti aj našu novootvorenú predajňu v Obchodnom dome DRUŽBA v Čadci. V predajni ponúkame kompletný sortiment mrazenej hydiny výlučne z nášho chovu.V predajni platí 15% zľava pre všetkých, ktorí majú platnú nájomnú zmluvu s družstvom. Zľava platí pri každom nákupe a po celý rok. Uvedená zľava neplatí ak je na tovar v ponuke predajne už poskytnutá iná zľava. Predajňa je otvorená od 8:00 hod do 15:30 hod v pracovných dňoch a od 9:00 hod do 12:00 hod v sobotu.

Cenník mrazenej hydiny

Kurča celé : 3,98€/kg .............­.............­.............­.............­.............­..... Roláda : 6,40€/kg

Kuracie stehná celé : 4,20€/kg .............­.............­.............­.............­.... Kuracie prsia : 7,20€/kg

Vykostené stehná bez kože : 5,90€/kg .............­.............­.............­.....Vykostené stehná s kožou : 5,70€/kg

Kuracie žalúdky : 3,12€/kg .............­.............­.............­.............­......... Kuracia pečeň : 3,26€/kg

Kuracie srdcia : 3,29€/kg .............­.............­.............­.............­........... Kuracie krídla : 1,70€/kg

Polievková zmes : 1,45€/kg

Ceny sú uvedené s DPH.

Predaj živej hydiny pre rok 2018

Cena 1,70 €/kg. Pri nákupe živých kurčiat má vlastník s platnou nájomnou zmluvou nárok na zľavu vo výške 7% z predajnej ceny. Zľava je obmedzená na 10 ks živých kurčiat na jednu nájomnú zmluvu a dá sa uplatniť len jeden krát v roku. Predaj živej hydiny je obmedzený len na presne stanovené dni v roku.

prvý predaj

pondelok 16.04, utorok 17.04, streda 18.04 a štvrtok 19.04 od 8:00 hod. do 16:00 hod. sobota 21.04. od 7:00 hod. do 14:00 hod.

druhý predaj

zatiaľ neurčený

tretí predaj

zatiaľ neurčený

štvrtý predaj

zatiaľ neurčený

posledný predaj

zatiaľ neurčený

Každý, kto má s družstvom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu má nárok na stanovený počet kusov živej hydiny za minimálnu akciovú cenu. Počet kusov takto cenovo zvýhodnenej živej hydiny je závislý od výmery, ktorú vlastník pôdy družstvu prenajíma. Cena za kus takto zľavnenej živej hydiny je 10 centov vrátane DPH. Počet zľavnených kusov za prenajatú pôdu je stanovený nasledovne:

Prenajatá pôda do výmery 0,30 ha .............­.............. 1ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 0,30 ha do výmery 0,90 ha .........2ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 0,90 ha do výmery 1,50 ha .........3ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 1,50 ha do výmery 2,00 ha .........4ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 2,00 ha .............­.............­.............. 6ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Živú hydinu predávame len na konci zástavu priamo na hospodárskom dvore v Čiernom miestna časť Čadečka. Využite možnosť rezervovania odberu vopred, vyhnete sa zbytočnému čakaniu v rade pri voľnom predaji a družstvo Vám vie vašu objednávku garantovať. Informácie o predaji živých kurčiat žiadajte na tel. čísle +421 948 028 920.

 

Objednat