Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


Predaj živej hydiny a živých jahňat pre rok 2018

Predaj brojlerových kurčiat

Cena 1,70 €/kg. Pri nákupe živých kurčiat má vlastník s platnou nájomnou zmluvou nárok na zľavu vo výške 7% z predajnej ceny. Zľava je obmedzená na 10 ks živých kurčiat na jednu nájomnú zmluvu a dá sa uplatniť len jeden krát v roku. Predaj živej hydiny je obmedzený len na presne stanovené dni v roku.

prvý predaj

pondelok 16.04, utorok 17.04, streda 18.04 a štvrtok 19.04 od 8:00 hod. do 16:00 hod. sobota 21.04. od 7:00 hod. do 14:00 hod.

druhý predaj

zatiaľ neurčený

tretí predaj

zatiaľ neurčený

štvrtý predaj

zatiaľ neurčený

posledný predaj

zatiaľ neurčený

Každý, kto má s družstvom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu má nárok na stanovený počet kusov živej hydiny za minimálnu akciovú cenu. Počet kusov takto cenovo zvýhodnenej živej hydiny je závislý od výmery, ktorú vlastník pôdy družstvu prenajíma. Cena za kus takto zľavnenej živej hydiny je 10 centov vrátane DPH. Počet zľavnených kusov za prenajatú pôdu je stanovený nasledovne:

Prenajatá pôda do výmery 0,30 ha .............­.............. 1ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 0,30 ha do výmery 0,90 ha .........2ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 0,90 ha do výmery 1,50 ha .........3ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 1,50 ha do výmery 2,00 ha .........4ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Prenajatá pôda nad 2,00 ha .............­.............­.............. 6ks živých kurčiat po 10 centov za kus

Živú hydinu predávame len na konci zástavu priamo na hospodárskom dvore v Čiernom miestna časť Čadečka. Využite možnosť rezervovania odberu vopred, vyhnete sa zbytočnému čakaniu v rade pri voľnom predaji a družstvo Vám vie vašu objednávku garantovať. Informácie o predaji živých kurčiat žiadajte na tel. čísle +421 948 028 920.

Predaj živých jahňat

Živé jahňatá predávame na hospodárskom dvore v Skalitom u Kavaly. Informácie o cene a nahlásenie odberu na t.č. 0915 849 793 p. Capeková Janka – vedúca dvora, alebo na t.č. +421 948 028 920 – informácie.