Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec a Poľnohospodárske družstvo Skalité vznikli, ako nástupnícke subjekty Poľnohospodárskeho družstva Čierne vo februári 2013. Zámerom novovzniknutých družstiev je stabilizovať, udržať a postupne rozvíjať poľnohospodársku výrobu v regióne. Cieľom podnikania je výlučne poľnohospodárska činnosť.

Zameriavame sa na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny. Chov dobytka je sústredený na hosp. dvoroch vo Svrčinovci a v Čiernom. Ovce sústreďujeme na hospodárskom dvore v Obci Skalité. V Obci Čierne miestnej časti Čadečka prevádzkujeme odchovňu hydiny. Cieľom výroby je ponúkať kvalitné produkty z poľnohospodárskej činnosti, a presadiť sa nie len na regionálnej úrovni.

Rastlinná výroba je zameraná hlavne na výrobu krmív pre potreby družstiev. V zásadnej miere prispieva k zachovaniu a zveľadeniu nám do užívania zverenej pôdy.

Jednotlivé prevádzky sú vybavené zmodernizovaným strojovým parkom, ktorý zabezpečuje potrebný výkon pri poľnohospodárskych prácach.

Družstva zamestnávajú spolu 23 zamestnancov.

Novo zostavený kolektív pracovníkov zabezpečuje optimálny chod podniku. Spoločným cieľom je spokojnosť našich odberateľov a vlastníkov pôdy na ktorej hospodárime.