Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


S odchovom hydiny začalo Poľnohospodárske družstvo Čierne už v roku 1995. Postupom času a s pribudajúcimi skúsenosťami začali v jednotlivých chovoch dosahovať dobrú kvalitu. V posledných rokoch boli „ čerňanské kurčatá“ dobre známe v celom regióne. Povestný bol hlavne jarný predaj živých kurčiat o ktorý bol vždy veľký záujem. Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec chovom hydiny priamo nadväzuje na svojho predchodcu. Kolektív zamestnancov sme zostavili hlavne zo skúsených pracovníkov pôvodného družstva. To nám hneď od počiatku dáva možnosť v našich chovoch zúročiť bohaté skúsenosti získane ich dlhoročnou praxou. Našou snahou je chov nie len rozšíriť, ale postupne zlepšovať a trvalo udržať jeho vysokú kvalitu. Na rozdiel od nášho predchodcu, hydinu a výrobky z nej aktívne propagujeme. Prostredníctvom odbytového družstva a siete distribútorov chceme naše výrobky dodávať priamo zákazníkom.

Našu hydinu chováme na hospodárskom dvore v Obci Čierne – miestnej časti Čadečka. Umiestnenie a situovanie dvora je ideálne pre podmienky kvalitného chovu. Okrajová pokojná časť Obce postupne prechádza do lesného porastu. Výkrmne haly chránené svahom poskytujú potrebný pokoj a izolujú chovanú hydinu od rušivých vplyvov okolia. V týchto prirodzených podhorských podmienkach sa našej hydine výnimočne darí.

V súčasnosti sa zameriavame na dva druhy výkrmu.

Premium

Klasický výkrm, je postavený na pšeničnej báze s použitím kvalitných krmív dovážaných z Českej Republiky. Tento typ chovu sme prevzali po pôvodnom družstve. Po niekoľkých inováciách v ňom úspešne pokračujeme. Výsledkom je kurča nesúce názov PREMIUM. Produkt PREMIUM je zameraný na kvalitné diétnejšie mäso s jemnou chuťou. Mäso je jemné, ale zároveň primerane „husté“. Vytvorením vhodných podmienok v chove, znížením hustoty chovu na plochu haly a používaním prírodnej vody z vlastného horského zdroja dosahujeme nadpriemerné výsledky.

Exclusive

Druhý typ výkrmu produkuje kurča s označením EXCLUSIVE. V tomto chove obohacujeme kŕmne zmesi o kukuricu a celé nedrvené pšeničné zrno. Oproti produktu PREMIUM sme ešte výraznejšie znížili hustotu chovu, čo prispieva k celkovému poklesu hladiny stresu u chovaných kurčiat. V spojení s prírodnou vodou sa maximálne približujeme prirodzenej forme potravy na klasickom gazdovskom dvore. Takto živené kurčatá spracúvajú potravu pomalšie a prirodzenejším spôsobom. Celkovo kladieme dôraz na pomalší rast a predlžujeme čas chovu, čo celkovo zvyšuje náklady na samotný chov. Na druhej strane takto nastavené podmienky prispievajú k vysokej vyzretosti mäsa, ktoré pri tepelnom spracovaní „drží“ objem, má nezameniteľnú farbu a originálnu chuť „domáceho kurčaťa“. Produkt EXCLUSIVE je určený predovšetkým tým, ktorí dokážu oceniť plnšiu „domáckejšiu“ chuť hydinoveho mäsa.

Všetky naše výrobky nesú označenie KQ-KYSUCKÁ QUALITA. Označenie zaručuje, že výrobok označený týmto logom je naším produktom.

Vyskúšajte našu „Kysuckú kvalitu“ – vyskúšajte novú chuť mäsa!