Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


Od začiatku roku 2016 je možné na tel. čísle +421 948 028 9­20 nahlásiť objednávku na živé jahňatá, ale len do konca apríla 2016. Po jarnom predaji živých jahniat na objednávku v tomto roku už nebude možné zakúpiť si ani živé kusy a ani mäso.

Cena pre rok 2016 je 3 € za kg živej váhy.

Každý kto prenajal pôdu družstvu má nárok na zľavu vo výške 10% z predajnej ceny. Zľavu možno uplatniť len na jednu nájomnú zmluvu a jedno zakúpené živé jahňa.