Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


Od vzniku družstva prebieha proces ekonomickej a výrobnej stabilizácie. Cieľom je dosiahnuť efektívny chod jednotlivých prevádzok – hosp. dvorov, pri optimálnom využití pracovnej sily a strojno-technického parku družstva. Postupne meníme a nastavujeme výrobný proces tak, aby sme dokázali dodávať výrobky umiestniteľné na trhu.

V roku 2014 bol úspešne ukončený proces schvaľovania ochrannej známky KQ KYSUCKÁ QUALITA. Touto známkou sú označované všetky produkty družstva. Ochranná známka propaguje nie len samotné výrobky družstva, ale ma za úlohu zviditeľniť celý región Kysuce.

Podarilo sa tiež ukončiť a spustiť ucelený systém zliav na produkty družstva. Každý vlastník pôdy, ktorý má nájomnú zmluvu s družstvom bude môcť využiť až 15% zľavu na všetky výrobky a produkty družstva.

Na začiatku roku 2015 sme otvorili novú predajňu v Obchodnom dome DRUŽBA v Čadci. Predajňa je zameraná hlavne na predaj výrobkov a produktov družstva. V súčasnosti je možné zakúpiť si kompletný sortiment mrazeného hydinového mäsa. Sortiment budeme postupne rozširovať o ďalšie naše produkty a výrobky.